Politica de confidențialitate

Declarație privind protecția datelor

Informații generale
Scopul acestei prezentări constă în prezentarea politicii privind confidențialitatea datelor, furnizarea informațiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în momentul accesării site-ului nostru: https://www.cubicon.ro

Operatorul de date cu caracter personal
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor precum și legislația în vigoare privind protecţia datelor ca caracter personal, responsabilul este:

S.C. CUBICON INVEST S.R.L.
Adresa: Str. Oituz, nr.8, ap.42, 430202, mun. Baia Mare, jud. Maramures, România
Punct de lucru: Str. Mihai Veliciu, nr. 25, 400423, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România;
Telefon: 0746.393.900;
E-mail: office@cubicon.ro

Generalități privind prelucarea datelor:
Volumul prelucrării datelor cu caracter personal
Societatea S.C. CUBICON INVEST S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor, doar în măsura în care acestea sunt necesare, în vederea facilitării interacțiunii dintre utilizator și mediul online, punând la dispoziția utilizatorilor o interacțiune mai sigură și mai rapidă. Prelucrarea datelor cu caracter personal, se realizează periodic, ori de câte ori este accesată pagina: https://www.cubicon.ro, cu consimțământul prealabil al utilizatorilor.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În vederea prelucrării datelor cu caracter personal, societatea S.C. CUBICON INVEST S.R.L. cere în prealabil consimțământul utilizatorilor. Acest lucru se realizează conform art. 6, p (1), lit (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor: ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.” Conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor din 27 aprilie 2016, art. 6, p (1), lit. (b), prelucrarea datelor cu caracter personal este legală în măsura în care aceasta este necesară ”în vederea executării unui contract la care persoana vizată este partea, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.
În cazul în care, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații contractuale de către societatea S.C. CUBICON INVEST S.R.L., baza legală este reprezentată de către art.6, p (1), lit. (c).
Conform art.6, p(1), lit. (f) din cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală în condițiile în care aceasta ”este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal”

Stocarea, durata de păstrare și ștergerea datelor
Conform art. 5, al. (1), lit (e) din cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor, datele cu caracter personal, vor fi ”păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele”.
În vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva falsificării, pierderii sau dezvăluirii neintenționate către terți, societatea S.C. Cubicon Invest S.R.L. a luat măsurile organizatorice necesare pentru a preveni faptele de mai sus. Astfel, serverul societății este amplasat într-o locație sigură, la care au acces doar angajații societății S.C. Cubicon Invest S.R.L. Toți angajații S.C. Cubicon Invest S.R.L., precum și toate persoanele implicate în operațiunea de prelucrarea datelor, trebuie să respecte toate legile aflate în vigoare cu privirea la datele cu caracter personal.
Având în vedere aceste aspecte, datele cu caracter personal ale utilizatorilor care vizitează site-ul: https://www.cubicon.ro, vor fi șterse imediat ce scopul stocării expiră, sau la solicitarea scrisă a utilizatorilor.
Datele care sunt stocate prin intermediul accesării site-ului: https://www.cubicon.ro, sunt următoarele:

  1. Numele și prenumele utilizatorilor;
  2. E-mail-ul utilizatorilor;
  3. Numărul de telefon al utilizatorilor.

Societatea S.C. Cubicon Invest S.R.L. colectează datele de mai sus, prin intermediul formularului existent în secțiunea de ”Contact” în vederea următoarelor scopuri:

  1. Stabilirea unor relații contractuale cu posibilii beneficiari;
  2. Stabilirea unor relații contractuale de colaborare cu alte firme din domeniu;
  3. În scopul recrutării de personal.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru a accesa, corecta, șterge și limita prelucrarea datelor personale (GDPR), vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@cubicon.ro. Puteți solicita datele dvs. cu caracter personal, astfel încât să poată fi utilizate sau transmise către un alt procesor (GDPR) la adresa de email office@cubicon.ro.
În cazul în care considerați că datele dvs. personale nu au fost protejate conform legii, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (GDPR)

UTILIZAREA COOKIES
Ce sunt cookie-urile
Site-ul web deținut de către S.C. Cubicon Invest S.R.L. utilizează cookies. Cookies sunt fișiere mici cu informații, stocate în calculatoarul utilizatorilor. Acest tip de fișiere conțin doar părți de informații sau dintr-un text. Acest text poate fi un user ID, sau o parolă. Spre exemplu, paginile web pot fi ușor de configurat – o pagină web poate avea un link ascuns, care poate ascunde un anumit element din acea pagină. Pagina web poate salva această setare a calculatorului utilizatorilor prin intermediul unui fișier de tip cookie. Astfel, când pagina web va fi apelată în viitor, pagina web va examina acel cookie și îl va ascunde automat. De asemenea, în cazul în care un utilizator vizitează un website, cookie-urile site-ului respectiv vor fi salvate de către motorul de căutare. În momentul în care utilizatorul vizitează site-ul web încă o dată, peste câteva zile, site-ul web va ști că este vorba despre același utilizator și va personaliza site-ul în funcție de preferințele salvate ale utilizatorului.
În cazul în care utilizatorii șterg din cookies, aceștia vor fi delogați în mod automat de pe toate site-urile web, iar site-urile web nu își vor mai aminti setările făcute anterior ștergerii.
Cookie-urile au multe utilizări, prin care cele mai importante sunt: personalizarea paginilor web accesate, urmărire, precum și managementul sesiunilor.

Tipuri de cookie
Cookie-urile sunt de mai multe tipuri:

1. First – Party Cookies

Acest tip de cookie-uri sunt setate de către website și de către utilizator. Datele colectate prin intermediul acestor tipuri de cookie-uri sunt folosite în scopuri precum: calculul numărul de pagini vizualizate, calculul numărului de utilizatori. Acest tip de cookie-uri sunt folosite cu scopul de a înțelege comportamentului utilizatorului în vederea prezentării conținutului unui site într-o formă tabelară sau grafică, care să fie mai accesibilă nevoilor utilzatorului.

2. Third-Party Cookies

Acest tip de cookie-uri sunt setate de către domeniile care nu sunt vizitate în mod direct de către utilizatori. Acest lucru se întâmplă, când editorii de site-uri web adaugă în conținutul site-ului, elemente precum: plugin-uri sociale, reclame sau alte programe de inteligență artificială care pot simula o conversație cu un utilizator. O dată ce aceste cookie-uri sunt instalate, acestea pot urmări utilizatorii și pot salva datele lor personale.

3. Third-Party Cookies

Acest tip de cookie-uri expiră în mod automat, sau imediat în câteva secunde după ce utilizatorul a părăsit pagina web.

4. Persistent Cookies

Așa cum sugerează și denumirea, acest tip de cookie-uri rămân în motorul de căutare al utilizatorilor pentru o perioadă mai lungă de timp, care poate varia între 1 secundă și 10 ani. Aceste cookie-uri sunt folosite să urmărească un singur utilizator și interacțiunea sa cu site-urile pe care le folosește.

5. Secure Cookies

Doar site-urile HTTPS pot securiza cookier-urile, un exemplu sunt cookie-urile care conțin date criptate. În general acest tip de cookie-uri se folosesc în cazul paginilor de e-commerce, care trebuie să folosească cookier-uri securizate în vederea realizării în condiții de siguranță a tranzacțiilor.

Google Analytics
Google analytics este un site oferit de către motorul de căutare Google, care îți oferă informații despre modul în care utilizatorii găsesc și accesează pagina web deținută. Acest site urmărește și întocmește rapoarte despre traficul web, în vederea îmbunătățirii performanțelor site-ului. Website-ul nostru folosește Google Analytics în vederea analizării modului în care utilizatorii accesează acest site web. Informațiile furnizate de către fișierele de tip cookie, cu privire la utilizarea website-ului vor fi stocate de Google în servere, care pot fi localizate atât în Europa, cât și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.